Información práctica

GAIÁS, CIDADE DA CULTURA DE GALICIA
28 DE XANEIRO - 13 DE FEBREIRO 2016


Do 28 de xaneiro ao 13 de febreiro de 2016
Museo Centro Gaiás
Cidade da Cultura de Galicia
Monte Gaiás s/n
Santiago de Compostela

PLANOS DO MUSEO CENTRO GAIÁS

O festival Escenas do Cambio terá lugar en salas do Museo Centro Gaiás
albergadas nas plantas 0 e -1 do edificio.

ANDAR 0
Acceso ao Museo
CONFERENCIAS: Aula Museo

ANDAR -1
ESCENA: Sala 1 e Sala 2

map-01

map-02

map-03

map-04

map-05